Gizlilik Politikası

petimvar.com (kısaca “Petimvar”) internet sitesi kullanımınız, ziyaretiniz ve Petimvar’a yapmış olduğunuz üyeliğiniz Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndaki tüm koşullara tabidir.

 1. Petimvar internet sitesini kullanarak, ziyaret ederek Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş olursunuz.
 2. Petimvar internet sitesini kullanmak ve Petimvar internet sitesini ziyaret etmek için üyelik zorunlu değildir. Ancak Petimvar tarafından sunulacak bazı özel içerik, ürün ve hizmetlerden yararlanmak için Petimvar’a üye olmanız gerekmektedir. (Yakında!)
 3. Petimvar internet sitesine e-posta aboneliği oluşturabilirsiniz.
 4. Petimvar e-posta üyeliğinden ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrıldıktan sonra üyelik hesabınızı yeniden aktif hale getiremez, yeni üyelik açılışı yapmanız gereklidir.
 5. Patimvar internet sitesinin herhangi bir sebep göstermeksizin e-posta üyeliğinize son verme, e-posta üyeliğinizi süreli veya süresiz olarak askıya alma, e-posta üyelik hesabınızdaki bilgileri silme yetkisi olduğunu kabul etmiş sayılıyorsunuz.
 6. Petimvar internet sitesini ziyaret ederken ve kullanırken Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na, tarafımızdan yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşulu ve politika ile  Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmalı, diğer kullanıcı ve üyelerin Petimvar internet sitesini kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanları ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunmamalısınız.
 7. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na aykırı hareket etmeniz, Petimvar internet sitesini kullanırken ya da Petimvar e-posta aboneliğine üye olurken verdiğiniz bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Petimvar internet sitesini kötü niyetli şekilde kullanmanız veya Petimvar internet sitesinin gerekli görmesi halinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin Petimvar internet sitesini kullanmanızı engelleyebilir veya üyeliğinizi sona erdirebiliriz. Bu eylemleriniz karşısında ayrıca hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır.
 8. Petimvar internet sitesinde yer alan fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere tüm içerikler ile petimvar.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet haklar (“biz”, “tarafımız”, “bizim”) petimvar.com’a aittir veya tarafımızdan bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu nedenle; söz konusu içerikler bizden yazılı izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma haklarımız saklıdır.
 9. Petimvar internet sitesinin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte teknik sorunlar yaşamanız veya diğer nedenlerle cihazlarınıza virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğramanız halinde, cihazlarınız veya programlarınızın hasar görmesinden ve uğrayacağınız diğer zararlardan dolayı  sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almanızı öneriyoruz.
 10. Sebebinin ne olduğuna bakılmaksızın yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kaybolan verilerin yeniden girilmesi sizin sorumluluğunuzdur. Bu sebeple; verilerinizi korumak üzere kendi önlemlerinizi almanızı öneriyoruz.
 11. Petimvar, petimvar.com internet sitesi içerisinde bulunan ürün ve hizmetlerin yapısını size önceden bildirmeksizin dilediği zaman değiştirebilir, geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
 12. Petimvar internet sitesinde yer alan içerik, hizmet, imkan ve diğer unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem gösteriyoruz. Ancak yayının ve/veya Petimvar internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermiyoruz.
 13. Verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstereceğiz. Ancak verilerinizi sakladığımız sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
 14. Petimvar, petimvar.com internet sitesinde yer alan reklamlara veya tanıtım postalarına, üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmeniz halinde, söz konusu internet siteleri ya da bu internet sitelerinin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığından bunlar için bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası geçerli olmayacaktır. Bu nedenle; link verilen internet siteleri ve uygulamaları ziyaret etmeniz halinde bunların kullanım şartları ve gizlilik politikalarını da gözden geçirmenizi öneriyoruz.
 15. Size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek için Petimvar internet sitesinde bulunduğunuz süre boyunca cihazlarınıza çerezler, site kullanım  verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri yerleştirilebilir. Ancak bunlar basit metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve başkaca özel bilgi içermez.
 16. Petimvar internet sitesini kullanırken doğrudan paylaştığınız eposta adresi, ad ve soyad, şirket bilgisi ve benzeri tüm verileri topluyor ve ürünlerle hizmetleri sunabilmek için gereken süreyle saklıyoruz. Petimvar internet sitesini kullanırken otomatik olarak IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve benzeri log bilgileri ve benzeri verileri anonim olarak saklıyoruz. Otomatik olarak topladığımız verilerden IP adresinizi kanuni süre, diğerlerini ise hizmetlerimiz için gerektiği süre boyunca saklıyoruz.
 17. Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın ifasını sağlamak, size daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işliyoruz.
 18. [email protected] adresimize e-posta göndererek kişisel verilerinizle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.
 19. Yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yetkili makamlardan usulüne uygun talep gelmesi halinde kişisel bilgilerinizi bu makamlarla paylaşmakla yükümlüyüz.
 20. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndan kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 21. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Petimvar internet sitesi tarafından size herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın güncellenebileceğinden Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı Petimvar internet sitesini her kullandığınızda gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Gizlilik Politikası son güncellenme tarihi: 03.06.2021

Eposta: [email protected]